Zabawy z językiem angielskim

Meksykańskie zabawy, wspólne tworzenie piniaty.

Galeria zdjęć: 

Meksykańskie zabawy, wspólne tworzenie piniaty.

Galeria zdjęć: 

Plan pracy

 „Zabawy z językiem angielskim”

Formy pracy:

Let’s dance
Zajęcia taneczne prowadzone w języku angielskim. Uwrażliwienie na melodykę wydawanych po angielsku poleceń. Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizację ruchową i słowną. Nabywanie nowych umiejętności. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Let's sing
Śpiewanie piosenek w języku angielskim, uwrażliwienie na melodykę  języka angielskiego .Tworzenie okazji do relaksu i wspólnej zabawy. Wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej. Wytworzenie miłej atmosfery w grupie. Uczenie się współpracy w zespole.

Lets’ watch
Prezentacja multimedialno-interaktywna. Rozpoznawanie poznanych słów , zwrotów i piosenek. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie. Tworzenie okazji do relaksu i wspólnej zabawy. Kształtowanie tolerancji dla innych kultur. Inspirowanie i motywowanie do samodzielnego wykonania zadań oraz podejmowania decyzji.

Let’s learn and play
Zajęcia dydaktyczne metodą zabawową w języku angielskim. Wprowadzanie nowego słownictwa, próba rozmowy i tworzenia zdań w języku angielskim, motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się w obcym języku. Zabawy swobodne w języku angielskim.

Let’s read
Czytanie bajek, opowiadań i historyjek w języku angielskim. Stwarzanie okazji do relaksu i wspólnej zabawy. Kształtowanie wyobraźni i fantazji. Rozpoznawanie zwrotów i słów w języku angielskim.

"Zabawy z Językiem Angielskim"

W roku szkolnym 2014/2015
realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Zabawy z Językiem Angielskim".
Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych.
„Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego.”