Wizja i misja

W roku szkolnym 2018/2019 pracujemy w oparciu o temat:

 

Przedszkole wraz z wychowankami i pracownikami ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
Posiada własne programy i wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody,
sprzyjające wspieraniu rozwoju w aspekcie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, oraz aktywności twórczej.

Dążymy do rozwoju wszelkiej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym poprzez hartowanie, tak aby osiągnęły wszechstronny rozwój,
radziły sobie z porażką i przeżywaniem sukcesu.

Ważna jest dla nas samodzielność intelektualna, społeczna, emocjonalna i twórcza. Dbamy również o samodzielność w zakresie samoobsługi.
Chcemy aby dzieci były w pełni przygotowane do podjęcia nauki w szkole.  Sukces naszych wychowanków jest naszym sukcesem.

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu program:

  • Piotr Kaja, Iwona Ochocka, Andrzej Peć, Katarzyna Wróbel- „Zabawy z kolorami” Program wychowania przedszkolnego,
    ISBN 978-83-61252-05-4

Pracujemy także w oparciu o programy własne nauczycielek dotyczące aktywności artystycznej, współpracy z rodzicami oraz profilaktyki logopedycznej.