UWAGA REKRUTACJA!

4 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w holu  wejściowym  zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji
na rok szkolny 2018/2019.

W dniu tym wywiesimy listy dzieci zakwalifikowanych  do naszej placówki.
Rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola prosimy o dopełnienie formalności i podpisanie deklaracji
potwierdzenia woli uczęszczania do naszego przedszkola do dnia 6 kwietnia 2018 r.
Nie złożenie w/w deklaracji w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w przedszkolu.
Zapraszamy po informacje do sekretariatu przedszkola w godzinach 7.00 - 15.00.
Informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem telefonu: 91 42 40 746.