Ubezpieczenie

 

Rodzice, którzy nie skorzystają z ubezpieczenia dziecka w Przedszkolu,
proszeni są o złożenie rezygnacji na piśmie i dostarczenie jej do sekretariatu przedszkolnego.

UBEZPIECZENIE

DRUK DO WGLĄDU PONIŻEJ

......