Bezpieczny upadek

Materiał filmowy z Teletygodnia!!!

https://www.youtube.com/watch?v=lVkncAkI9KM

Film YouTube: