"Zabawy z Językiem Angielskim"

W roku szkolnym 2014/2015
realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Zabawy z Językiem Angielskim".
Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych.
„Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego.”