konkurs fotograficzny

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„W rodzinnym obiektywie - Police moje miasto”

Każdy mieszkaniec naszego miasta ma ulubione miejsca wypoczynku, spacerów dokąd chętnie wybiera się z dziećmi i innymi członkami rodzin. Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek podczas których będzie można poprzyglądać się bardziej i uwiecznić w obiektywie aparatu piękno swojego miasta Polic. Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów zabieramy ze sobą kochane dzieci i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w naszym mieście.

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic (krajobrazu, zabytków również przyrodniczych);

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców;

– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu;

2.  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z rodzicami Przedszkola Publicznego Nr   9 w Policach

3.  Osoby koordynujące konkurs: Nauczycielki z gr. V Tropiciele

4. Termin składania prac do końca kwietnia.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

-Zdjęcia w ilości max 3 szt. w formacie 20×30 przedstawiające (krajobraz, zabytki, również przyrodnicze w ciekawym otoczeniu, interesujące budowle, budynki w naszym mieście lub okolicy).

-Do zdjęć należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz Rodzica, nazwą grupy do której uczęszcza.

-Prace składamy u nauczycielek prowadzących grupę, z której jest autor zdjęć.

-Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na eksponowanie zdjęć na wernisażu organizowanym przez przedszkole.

 6.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju.

 7.  Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy, każdy uczestnik zostanie nagrodzony.

 8.  Prace konkursowe będziemy podziwiać w na wystawie w Miejskim Ośrodku   Kultury w Policach.

 

 

Zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym!!!!!!!!!!!!!