Jednakowe zasady obowiązujące w Naszym Przedszkolu

Drodzy Rodzice,

Odnosząc się do Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności  prawa do równości,  
Rada Pedagogiczna wspólnie z  dziećmi ustaliła  jednakowe zasady  obowiązujące w Naszym Przedszkolu.

 

1.        Jesteśmy wobec siebie uprzejmi

2.        Słuchamy siebie wzajemnie

3.        Używamy zwrotów grzecznościowych (dziękuję, proszę, przepraszam, dzień dobry, do widzenia).

4.        Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych

- zawsze jesteśmy w pobliżu swojej grupy,

- słuchamy poleceń dorosłych

5. Dbamy o porządek w sali, przedszkolu oraz placu zabaw

6. Świętujemy urodziny – wszyscy są dla nas jednakowo ważni

-   rodzice przynoszą drobny i skromny  poczęstunek ( chrupki kukurydziane, samodzielnie ususzone owoce, ciasteczka, miękkie cukierki… – bez tortów i innych atrakcji),

-   w prezencie urodzinowym dziecko dostaje wykonaną samodzielnie przez grupę zabawkę,

7.  Zabawki przynosimy tylko w poniedziałki

8. Książkami  „dzielimy” się każdego dnia.