Zabawy czytelnicze- utrwalamy bierną znajomość liter, dokonujemy syntezę i analizę fonemową, układamy wrazy i zdania, czytamy.

Galeria zdjęć: