Światowy Dzień Zespołu Downa-uczymy się tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kształtujemy zmysły słuchu, wzroku i dotyku. Doświadczamy trudności , jakie napotykają niepełnosprawni.

Galeria zdjęć: