Muzyczno-plastyczno-ruchowe zabawy przy piosence ,,Skąd się bierze deszcz?''

Galeria zdjęć: