Lustereczka- bawimy się symetrią. Przygotowanie do nauki geometrii. Kształtowanie orientacji na kartce papieru. Praca w parach.

Galeria zdjęć: