Artyści sprawdzają jaki jest śnieg? Wyciąganie wniosków; formułowanie spostrzeżeń; wymienianie właściwości fizycznych śniegu; dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych.

Galeria zdjęć: