Zima, zima...czerpanie wiedzy z najbliższego otoczenia. Tworzenie odpowiednich warunków, zachęcanie do obserwacji. Zabawy badawcze, sensoryczne i plastyczne.

Galeria zdjęć: