Zabawy na dużym placu zabaw - Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu, nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej,rozwijanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, zręczności, skoczności

Galeria zdjęć: