Wiosenne powroty ptaków- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacenie wiadomości na temat ptaków, wykorzystywanie metod aktywizujących dzieci, rozwijanie słuchu poprze rozpoznawanie i różnicowanie głosów ptaków

Galeria zdjęć: