Tydzień Kota-rozwijanie empatii,wyrabianie szacunku do zwierząt,rozwijanie aktywności językowej,mtematycznej,ruchowej,plastycznej,muzycznej,kulinarnej-ciasto Kocie oczko.Poznawanie utworów i bajek o wartościach poznawczych kształcących i wychowaczych.

Galeria zdjęć: